Er du håndværker? | ...få dit fastnet-hovednummer direkte på SIM-kort - kun hos Maxtel!
×
 • JEG VIL GERNE RINGES OP …
  Ved anvendelse af vores kontaktformularen, behandles indtastede personoplysninger, såsom Navn, Telefonnummer, Virksomhedsnavn og E-mail. Indtastede oplysninger i formularen videresendes til vores E-mail kundeservice@maxtel.dk, hvorefter denne behandles af vores team. Vores behandling af almindelige personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f. (legitim interesse). Læs vores Cookie- og privatlivspolitik for informationer om dine rettigheder.

cookie-og-privatlivspolitik

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Tak, for dit besøg på vores hjemmeside. Det er vigtigt for os at respektere og beskytte vores kunders privatliv, så de trygt kan anvende vores services. Når vi indsamler og behandler persondata via vores services, er vi dels omfattet af EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018 (GDPR), samt teleloven som sikrer at vi lever op til skærpede krav om sikkerhed og logning.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik kan vi kontaktes på kundeservice@maxtel.dk

Ansvarlig for behandlingen af persondata

Maxtel.dk ApS, CVR-nr. 30207734, Industrivej 10E, 8660 Skanderborg – til hvilke formål Maxtel.dk, Mifon.dk og etgodtnummer.dk må indsamle og behandle persondata som værende henholdsvis dataansvarlig og databehandler i henhold til gældende lovgivninger herom.

Indsamling og behandling af persondata

Når vi som teleudbyder skal levere vores services og produkter til dig som kunde skal vi foretage behandling af udvalgte persondata. Det er vigtigt at understrege at vi kun indsamler persondata (personoplysninger) til de enkelte formål og at dine persondata ikke opbevares i en længere periode end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Vi indsamler og behandler dine persondata på følgende måder:

 • Ved brug af vores backend www.mitmaxtel.dk
 • Ved brug af vores backend https://mit.mifon.dk/login.aspx
 • Ved brug af vores backend https://app.maxtel.dk
 • Ved brug af vores webshop på Etgodtnummer.dk
 • Ved brug af vores webshop på Nemmenumre.dk
 • Ved brug af vores online tilbudssystem, samt online bestillingssystem
 • Ved brug af vores services
 • Ved køb af vores produkter online
 • Ved kommunikation omkring dine produkter og services med til vores kundeservice
 • Ved afgivelse af informationer til tredjeparter jf. teleloven og som vi samarbejder med
 • Ved køb af tjenester og data fra andre virksomheder iht. teleloven
 • Ved løbende udvikling, fejlsøgning og statistik og analyse med udvikling for øje
 • Ved information til politi eller redningstjeneste ved redningsaktioner
 • Ved videregives til nummeroplysningen (medmindre du har markeret, at dette ikke ønskes)
 • Ved markedsføring som der aktivt er givet samtykke til
 • Ved deltagelse i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser som der aktivt er givet samtykke til
 • Ved aktivt valg omkring optagelse af telefonsamtaler via tastetryk (Opt In /Out) til Maxtel.dk
 • Ved at en erhvervskunde tilkøber optagelse af telefonsamtaler via tastetryk (Opt In /Out)


1)
Der er visse persondata, vi er nødt til at kende om dig som kunde for at kunne levere vores service til dig. Det er f.eks. være dit cvr. Nr., virksomhedens navn, dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din email. Dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger

Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. For uden at måtte behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores services eller produkter til dig

Et andet behandlingsgrundlag er at vi til enhver tid vil skulle følge lovgivningen og dermed vil skulle registrere og gemme visse persondata. Heraf overholdelse af skattelovgivningen samt bogføringsloven (F.eks. personoplysninger på en faktura), samt teleloven

2) Enkelte persondata bruges så vi kan forbedre vores produkter og tjenester, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for

Indsamling af persondata om færden på vores webside, herunder placering af cookies på din computer, hvilket er nødvendigt for, at vores webside fungerer korrekt.

Behandlingsgrundlag for brug af cookies er dit samtykke (accept af vores cookie regler)

Dit samtykke vil skulle gives frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved, at trykke på cookie– og privatlivspolitik i bunden af vores website, hvor du selv vil kunne trække dit samtykke tilbage

3) Yderlig behandles visse persondata, for at vi kan varetage vores fælles interesser i fremtiden (udvikling af systemer mv.), hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende databeskyttelsesforordning

Dette betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode – Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ”Sletning af dine oplysninger”

4) Der kan efter aftale med dig og samtykke herom blive oprettet et gældsbrev og/eller selvskyldnerkaution

5) Optagelse af telefonsamtaler sker ved samtykke via tastetryk (Opt In /Out)

Vi er som teleselskab f.eks. underlagt telelovens regler (lbk. nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer), udbudsbekendtgørelsen (bkg. nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester) og logningsbekendtgørelsen (bkg. nr. 988 af 28. september 2006), hvilket betyder, at vi skal foretage registrering og opbevaring af en række af dine persondata iht. de pågældende bestemmelser herom.

Sletning af persondata

Dine persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring heraf til at starte med.

Perioden for sletning vil kunne variere afhænger alt efter karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. Vi foretager derfor en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata.

Enkelte persondata skal opbevares i løbende år plus 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. bogføringsloven ved udstedelse af fakturaer. Hvilket blandt andet er dine kontaktinformationer, mailkorrespondance opkaldsdata mv.

Kontrol

Der foretages ajourføring af dine persondata, så snart du gør så opmærksom på, at de er forkerte. Benyt venligst vores kontaktformular, så dine informationer sendes krypteret til os.

Videregiver af personoplysninger

Vi hverken sælger, offentliggør eller viderebringer på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt, for overholdelse af gældende lovgivninger


Hvis nødvendigt
. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at kunne levere vores service til dig heraf samarbejdspartnere, underleverandører, databehandlere og interne brands.

Vi viderebringer kun de nødvendige persondata til dem, således at vi samlet set kan levere den bedste service til dig som kunde. Hvilket f.eks. kan være for at levere dine produkter til din hjemmeadresse via vores dropsshippingpartnere for hurtig levering af en telefon

Ved lovgivningskrav gives i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, vil vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder tilhørende vores samarbejdspartnere og tredjeparter. F.eks. i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Opbevaring af persondata

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som er med til at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til vores kunders persondata. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

Interne regler og procedure.

Persondata er kun tilgængelige for den (eller de) medarbejdere, som har brug herfor – hvilket defineres som værende organisatorisk opdeling. De medarbejdere, som har brug for at kunne håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.

Det kan yderlig oplyses at der løbende udarbejdes en inspektionsrapport som vil afdække de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er i virksomheden. Kontakt os ved fremsendelse af Inspektionsrapporten.

Andre serviceudbydere

Der kan forekomme links til andre websider på vores webside som ikke tilhører vores virksomhed og/eller datterselskaber, hvorved vi ikke kan drages til ansvar herfor.

Læs hvordan dine persondata håndteres i forbindelse med brugen af henholdsvis META (Facebook & Instagram), LinkedIn, Bing (Microsoft Advertising) samt Google (Google Analytics/AdWords og YouTube )

Dine rettigheder

 • Retten til at få forkerte personoplysninger rettet
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger, samt udlevering af kopi
 • Retten til at få slettet dine personoplysninger
 • Retten til at kræve begrænsning
 • Retten til indsigelse imod behandling
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke
 • Retten til at undgå profilering
 • Retten til at klage over vores behandling af dine personoplysninger


Ønsker du at gøre brug af ovenstående rettigheder skal du venligst tage kontakt til os via email gdpr@maxtel.dk – Hvorefter du valideres og sagen herefter overdrages til vores GDPR-ansvarlige.

 

Dine muligheder for at klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine personoplysninger behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer for håndtering af persondata.

Skulle du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivninger, bedes du kontakte os pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet. Send mailen til gdpr@maxtel.dk – Hvorefter du valideres og sagen herefter overdrages til vores GDPR-ansvarlige.

Mener du herefter fortsat herefter ikke at vi skulle have behandlet dine rettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivninger, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K – Telefon: 33 19 32 00 www.datatilsynet.dk

Samtykke og cookiedeklarationen

 

GDPR-ansvarlig

Ved spørgsmål omhandlende vores privatlivspolitik kan du rette henvendelse direkte til vores GDPR-ansvarlige Peter på gdpr@maxtel.dk