Er du håndværker? | ...få dit fastnet-hovednummer direkte på SIM-kort - kun hos Maxtel!
×
  • JEG VIL GERNE RINGES OP …
    Ved anvendelse af vores kontaktformularen, behandles indtastede personoplysninger, såsom Navn, Telefonnummer, Virksomhedsnavn og E-mail. Indtastede oplysninger i formularen videresendes til vores E-mail kundeservice@maxtel.dk, hvorefter denne behandles af vores team. Vores behandling af almindelige personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f. (legitim interesse). Læs vores Cookie- og privatlivspolitik for informationer om dine rettigheder.

GDPR & Sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og derved sikre dine personoplysninger.

Dataansvarlig & Databehandler

Maxtel er som oftest dataansvarlig, hvilket betyder, at vi har det overordnede ansvar for kun at behandle de oplysninger, der måtte findes nødvendige for levering af vores produkter og services til din som kunde hos os, dog med undtagelse for anvendelse af vores optagelsesfunktion hvorved vi vil agere databehandler og du som erhvervskunde vil blive den dataansvarlige.

Vores ansvar som værende dataansvarlig, betyder også, at vi ud over databeskyttelsesforordningen er reguleret af andre lovgivninger herunder særlige regler i telelovgivningen, som betyder at vi skal leve op til skærpede krav omkring sikkerhed og logning, hvilket er et større ansvar, end det en databehandler har.

Det er med andre ord Maxtel, der står på mål for, at personoplysningerne bliver behandlet på en sikker og ansvarlig måde og at du som værende den registrerede kan få indsigt i de behandlede personoplysninger, og at disse slettes, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan levere vores produkt eller service. Læs omkring dine rettigheder forbundet hermed.

 

Dataansvarlig

I de fleste tilfælde vil vi agere dataansvarlig, hvilket betyder at vi har det overordnede ansvar for kun at behandle de persondata, som er nødvendige for levering af vores services og produkter til dig som kunde.

Det er med andre ord vores ansvar, at dine persondata behandles på en sikker måde og at du (den registrerede) kan få indsigt i de behandlede persondata, og at de enkelte persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige for vores levering af service og produkter til dig som kunde.

Databehandler

Foretager vi informationsopbevaring for dig som kunde i form af f.eks. optagelse af telefonsamtaler vil vi agere databehandler, hvilket kræver en databehandleraftale, der ved tiltrædelse af optagelsesfunktionen fremsendes til dig for underskrift.

Herunder er en oversigt over hvornår du som erhvervskunde skal have en databehandleraftale med os. Privatkunder skal aldrig have en databehandleraftale, ej heller såfremt du via en virksomhed modtager telefoni, bredbånd mv. via bruttolønsordningen.

Maxtel.dk erhvervskunde

1. Transmission af information

ServicekategoriUddybende tekstDatabehandleraftale
IP-telefoniTelefonistjenesteNej
Mobil telefoni
SMS/MMS

Vores mobiltjeneste
Afsendelse af tekst og billede beskeder

Nej

 2. Informationsopbevaring

Optagelse af telefonsamtalerEget udvikletJa

3. Service

FjernsupportHvor vi via remote foretager installation og opsætning af kundens IP-telefonsystemNej
SelvbetjeningKunden foretager selv ændringer i backendNej
SupportAlle produkter og servicesNej

Mifon.dk privatkunder

1. Transmission af information

Servicekategori

Uddybende tekst

Databehandleraftale

IP-telefoni

TelefonistjenesteNej

2. Informationsopbevaring

Optagelse af telefonsamtalerEget udvikletNej

3. Service

FjernsupportHvor vi via remote foretager installation og opsætning af kundens IP-telefonsystemNej
SelvbetjeningKunden foretager selv ændringer i backendNej
SupportAlle produkter og servicesNej

Etgodtnummer.dk (Erhvervs og privatkunder)

1. Webshop

ServicekategoriUddybende tekstDatabehandleraftale
MobilnumreSalg af mobilnumreNej

2. Service

SelvbetjeningKunden foretager selv køb i webshoppenNej
SupportAlle produkter og servicesNej

Underdatabehandlerliste

Maxtel har udviklet en optagelsesfunktion, som den enkelte erhvervskunde kan tiltræde. Ved tiltrædelse heraf bliver Maxtel Databehandler og den enkelte erhvervskunde bliver Den dataansvarlige. Der foreligger altid en Databehandleraftale parterne imellem. Den dataansvarlige har ikke selv mulighed for opsætning eller ændre af optagelsesfunktionen, hvilket udelukkende kan ske via Databehandleren af sikkerhedsmæssige årsager. Når Databehandleren via optagelsesfunktion behandler persondata på vegne af Den dataansvarlige opbevares al data i et datacenter, som leverer de fysiske rammer hertil:

Via krypteret e-mail

NavnLokationFunktionOpdateret
DLXDanmark

Datacenter
(Installeringer, opdateringer,  vedligeholdelser og sikkerhed)

09.04.2024

Lydfilerne sendes via krypteret e-mail direkte til Den dataansvarlige

Opbevaring på FTP-server

NavnLokationFunktionOpdateret
DLXDanmarkDatacenter
(Installeringer, opdateringer,  vedligeholdelser og sikkerhed)
09.04.2024

Lydfilerne opbevares tidsbegrænset hos Databehandler for Den dataansvarlige

Dokumentation

Herunder er dokumentation for overholdelse af GDPR, Art. 28, stk. 1 i henhold til når Maxtel agerer Databehandler. Inspektionsrapporten er udarbejdet som dokumentationsgrundlag for at vise den dataansvarlige, at Maxtel som værende databehandler overholder databeskyttelsesforordningens (GDPR) Art. 32 iht. passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Datacenter- og underdatabehandlerlisteInspektionsrapportISAE 3402 erklæringOptagelse af telefonsamtaler

GDPR-ansvarlig

Ved spørgsmål omhandlende vores privatlivspolitik kan du rette henvendelse direkte til vores GDPR-ansvarlige Peter på gdpr@maxtel.dk